KlokGroep jaarverslag 2022

Jaarcijfers 2022: Daadkrachtig optreden in een gekantelde markt

KlokGroep heeft jubileumjaar 2022 afgesloten met een omzet van ruim € 434 miljoen. In vergelijking met vorig jaar is dat een omzetstijging van maar liefst 46 procent. Deze stijging is voor een deel toe te schrijven aan autonome groei, maar komt vooral door de overnames van Heilijgers (2021) en Adriaan van Erk (2022). De nettowinst nam iets toe tot bijna 27 miljoen. De vermogenspositie van KlokGroep blijft sterk en is afgelopen jaar in absolute zin fors toegenomen. De overnames zijn gedeeltelijk met vreemd vermogen gefinancierd, waardoor de solvabiliteit daalde, maar met 35% nog steeds sterk te noemen is.

Stagnerende verkoop woningen

Het afgelopen jaar hielden wij ons goed staande in een onrustige markt. In de tweede helft van het jaar kantelde de markt en stagneerde de verkoop. Zo ondervindt de gehele bouwsector – en dus ook KlokGroep – de nadelige gevolgen van de sterk gestegen bouwkosten en hypotheekrente. Door het tekort aan grondposities met een woonbestemming rijzen de (gemeentelijke) grondprijzen de pan uit, wat de marges verder onder druk zet. Ook de oorlog in de Oekraïne, energieprijzen, stikstofproblematiek, nieuwe wet- en regelgeving en een tekort aan ambtenaren spelen een negatieve rol bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.

434 miljoen omzet

Omzetstijging 46%

+/- 27 miljoen netto winst

HMavond_R3A5436