header-maatschappelijke-ontwikkelingen

Maatschappelijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Koepelgevangenis PI Breda

Maatschappelijke betrokkenheid

Beleidsverklaring doelstellingen


Al onze inspanningen zijn erop gericht dat onze klanten huisvesting hun wensen. Ons hoogste doel is onze klanten verrassen met inspirerende huisvesting. Huisvesting op het gebied van wonen en werken is een teamprestatie. Een teamprestatie kan pas leiden tot tevreden klanten als de doelstelling binnen het het team duidelijk is en gedragen wordt, alle neuzen de goede richting op. Dit leidt tot een proces waarbij klant-, omgevings- en ondernemingsdoelstellingen haalbaar worden.
Zie hier onze beleidsverklaring.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Bij Heilijgers maakt maatschappelijke verantwoord ondernemen essentieel onderdeel uit van het beleid. De wil om een duurzame en sociale bijdrage te leveren aan de maatschappij wordt gedragen in alle facetten van de organisatie. Maatschappelijk ondernemen is onderdeel van het primaire bedrijfsproces. Denk daarbij ook aan opleiden, kennisdelen, innoveren, integriteit en duurzaamheid in processen, adviezen, grondstoffen en producten.

Social Return – Sociaal Rendement


Bij verschillende bouwprojecten streven wij maatschappelijke doelstelling na. Onder meer zetten wij mensen in met een tijdelijke of permanente afstand tot de arbeidsmarkt, kopen wij in bij maatschappelijke organisaties en creëren wij leerwerk- en stageplaatsen.