Jaarcijfers 2023: Goed resultaat in aantrekkende markt

4 juni 2024

KlokGroep heeft 2023 afgesloten met een omzet van ruim € 516 miljoen. In vergelijking met vorig jaar is dat een omzetstijging van 19 procent. Deze stijging is toe te schrijven aan autonome groei en de overname van Adriaan van Erk.

KlokGroep heeft 2023 afgesloten met een omzet van ruim € 516 miljoen. In vergelijking met vorig jaar is dat een omzetstijging van 19 procent. Deze stijging is toe te schrijven aan autonome groei en de overname van Adriaan van Erk. Het bedrijfsresultaat nam toe tot ruim 50 miljoen. Onze vermogenspositie blijft sterk en is afgelopen jaar in absolute zin fors toegenomen. De solvabiliteit steeg in 2023 van 34% naar 44%.

Aantrekkende woningmarkt

Was de woningmarkt in de eerste helft van 2023 nog problematisch, in het tweede deel ontstond er langzaamaan een evenwichtiger beeld tussen vraag en aanbod. Door de dalende rente en de indexering van de lonen kregen kopers weer meer vertrouwen. Ook op de hypotheekmarkt keerde de rust terug.

Het lukte ons om in het moeilijke jaar 2023 meer dan 1.800 woningen te verkopen (al dan niet in partnership), waarvan bijna 600 sociale en minstens 200 middeldure huurwoningen voor corporaties en beleggers. En van de ruim 1.000 koopwoningen hebben we bijna 300 woningen in het betaalbare segment gerealiseerd (onder de NHG-grens). Daarnaast hebben we voor een aantal vaste corporatiepartners bijna 500 woningen gerenoveerd en verduurzaamd. In de eerste vier maanden van dit jaar verkochten we meer dan 800 woningen aan particulieren, corporaties en beleggers. Onze strategische keuze om sinds 2015 sterk in te zetten op conceptueel ontwikkelen en bouwen mét handhaving van ruimtelijke kwaliteit betaalt zich uit. We zijn in staat gebleken om een passend én betaalbaar aanbod te realiseren, ook in lastigere tijden.

Ambitieuze duurzaamheidsstandaard

Op het gebied van duurzaamheid willen we - als groeiende speler met impact - een stap voorwaarts zetten. We nemen verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld en steken daarbij ons hoofd boven het maaiveld uit. Bouwen we als KlokGroep een beetje meer circulair en groener, dan werkt dat door in de nieuwbouw en renovatie van jaarlijks 1.500 tot 2.000 woningen. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, hebben we vijf pijlers geïdentificeerd die de kern vormen van onze duurzaamheidsstandaard. Ze omvatten alle facetten van onze productieketen. Deze pijlers zijn: 1) anders omgaan met bestaande bouw, 2) circulair bouwen, 3) klimaatadaptief en natuurinclusief, 4) duurzame energievoorziening en 5) een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Wij zien onze standaard als een continu verbeterproces en willen leren van onze meest duurzame woningbouwprojecten. Daarnaast hebben we een innovatiebudget ingevoerd om innovaties en duurzame toepassingen in projecten haalbaar en daarna schaalbaar te maken.

Doorontwikkeling van woningconcepten

De door Van de Klok ontwikkelde woningconcepten BaseHome, Wonivo en Optimaat worden ook door Heilijgers en Adriaan van Erk toegepast. BaseHome is een uitgewerkt concept voor alle grondgebonden woningen. Het omvat een gevarieerd aanbod woningtypes; verschillend in formaat, functionaliteit, architectuur en prijsklasse. Het levert met rij-, hoek- en twee-onder-een-kapwoningen een gevarieerde woonwijk op. Maar ook vrijstaande of levensloopbestendige onderkomens hebben BaseHome als basis. Diverse hoogbouwprojecten zijn via ons concept Wonivo gerealiseerd. En met name voor corporaties hebben we in verschillende projecten onze ‘kant en klare’ Optimaat-woningen geassembleerd.

Investeren in grondposities

Qua schaalgrootte is KlokGroep klaar voor de toekomst. “Momenteel richten we onze organisatie zo in dat die past bij de ambities en doelstellingen voor de komende 5 jaar. We blijven investeren in grondposities aan de rand van gemeentegrenzen en in binnenstedelijke posities, zoals oude fabrieksterreinen en vrijkomende locaties van zorg- en onderwijsinstellingen”, vertelt Ton van de Klok. “Zo houden we onze grondbank, die nu ongeveer posities voor 15.000 woningen omvat, in stand.”

Focus op verduurzaming en senioren- & zorghuisvesting

Op diverse fronten zijn we vanuit Van de Klok en Heilijgers volop bezig met verduurzamingsopgaves voor woningcorporaties, vastgoedbeleggers en zorgorganisaties. Voor een twintigtal partners zijn we aan de slag met de verduurzaming van hun complexen en voor diverse zorgorganisaties realiseren we nieuwe seniorenhuisvesting met variërende zorg- en revalidatievoorzieningen.

Toekomstperspectieven

In 2024 zetten we de ingezette veranderingen door. Alle werkmaatschappijen in Nederland transformeren naar bouwende ontwikkelaars die de steeds complexer wordende opgaves tot een goed einde kunnen brengen. De omzet- en resultaatverwachting voor de komende jaren is positief. Voor 2024 verwachten we bij een licht groeiende omzet een iets lager resultaat. Waarbij een nogal wispelturig overheidsbeleid van significante invloed kan zijn.

Ben je benieuwd naar alle cijfers en de verwachtingen van KlokGroep voor de toekomst? Bekijk dan ons jaarverslag via deze link.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal