Kruytgebouw Universiteit Utrecht

Vastgoedonderhoud

Heilijgers voert groot en klein onderhoud uit aan vastgoed, veelal systematisch en vaak voor jaren. We hebben niet alleen alle diensten en vakdisciplines in huis om nieuwe panden nog jaren in optimale conditie te houden, we zijn er ook op ingericht om bestaand vastgoed te verduurzamen met het oog op de exploitatie, het gebruik en het milieu. Ook onderhoud aan monumenten is aan ons toevertrouwd. Wij beschikken over disciplines voor vastgoedbeheer, onderhoud en renovatie met gespecialiseerde, goed opgeleide vakmensen.

Daisy Janssen

Wat doen en betekenen we voor jou?

Wij zijn thuis in vastgoedbeheer, onderhoud en renovatie. Planmatig en meerjarig onderhoud zijn vaak het efficiëntst. Niet alleen hebben we alle vakkennis om nieuwe panden in optimale conditie te houden, maar we verduurzamen ook bestaand vastgoed met het oog op de exploitatie, het gebruik en het milieu. Het onderhouden van monumenten is een vak apart, ook daarvoor hebben we goed opgeleide mensen.

Onze medewerkers pakken meldingen direct op en plannen vastgoedonderhoud of reparatiewerkzaamheden in. Onderhoudsmedewerkers worden vanuit de servicedesk aangestuurd. Het communicatiesysteem zorgt ervoor dat de status van de werkzaamheden steeds bekend is en dat de administratie efficiënt wordt afgehandeld. Dankzij de digitale platformen zijn onze medewerkers met de juiste informatie snel op locatie. Bij de uitvoering van elke aanvraag weten we wat de onderhoudsstatus van een pand is en wat de geplande onderhoudsactiviteiten zijn.

Geregeld worden we gevraagd om de gebouwen te inspecteren. Weadviseren hoe het vastgoed in conditie houden. Strategisch vastgoedbeheer noemen we dat. Zo kijken we naar onderhoudsarme materialen en energieprestatiecontracten met het oog op duurzame oplossingen. In de meerjarige onderhoudscontracten leggen we ook gegarandeerde marktconforme prijsafspraken vast.

Vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders kunnen bij ons terecht voor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ook voor onroerend goed dat niet door Heilijgers is gerealiseerd. Ons systematisch onderhoud omvat een objectieve conditiemeting, desgewenst op basis van NEN 2767, en een analyse voor de jaren die volgen. Op basis van het MJOP kan het vastgoedonderhoud volledig automatisch door ons worden uitgevoerd.

Bij veel gebouwen laat de brandveiligheid te wensen over. Wij voeren voor een brandveiligheidscan uit en maken de kosten voor hestel inzichtelijk. Na het uitvoeren van de werkzaamheden ontvangt u een compleet brandveiligheidslogboek als bewijs.

Met een onderhoudscontract kan elke opdrachtgever een beroep doen op onze 24 uur-service. Deze service is er speciaal voor bestaande klanten, maar ook voor projecten die net zijn opgeleverd of in geval van calamiteiten. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar om problemen aan panden op te lossen.

Reparaties, vastgoed- en mutatieonderhoud

Voor vastgoedbeheerders, bedrijven, VvE’s en woningcorporaties voeren wij dagelijks onderhoud uit aan vastgoed. Denk ook aan ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen. De werkzaamheden variëren van kleinschalige reparaties en het verhelpen van storingen tot het uitvoeren van mutatieonderhoud. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van vastgoed vinden inlevingsvermogen erg belangrijk. We zijn ons er steeds van bewust dat we ons werk uitvoeren in de leef- en werkomgeving van een ander.

yp_kindwebsitefoto1
Casper Helms 01

Neem contact met ons op!

Wil je meer informatie over Vastgoedonderhoud ? Casper Helms kan je verder helpen met je vragen.