Appartementen Vrijheidshof Zeist
Appartementen Vrijheidshof Zeist
Appartementen Vrijheidshof Zeist
Appartementen Vrijheidshof Zeist

Appartementen Vrijheidshof , Zeist

ReferentieOverige locatieAppartementenGebiedsontwikkeling

Op de hoek van de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan in Zeist zijn ze inmiddels in gebruik: 24 sociale huurappartementen Vrijheidshof. Projectleider Elmer Bronkhorst is trots op de souplesse waarmee alle partijen – zoals een moskee, een kinderdagverblijf, omwonenden én bouwers – hebben samengewerkt. Henry Blankestijn van de RK Woningbouwvereniging Zeist zag vanaf het begin dat het goed was. “Een snel bouwresultaat was hier belangrijk. De sociale huisvestingsvraag in de Verzetswijk is nijpend. Met Heilijgers haal je dan de juiste ervaring in huis.”

Even rustig evalueren zit er tijdens deze zonnige schouw niet in. Zodra de bewoners Henry in de gaten hebben, vragen ze hem direct hoe het zit met de tweede scootmobieloprit. ‘Die aanvraag ligt bij de gemeente’, pareert hij. Dienstverlenend geeft hij blijk van een enorme dossierkennis. Data en feiten rollen er direct uit. De mensen doen hier een praatje, terwijl een klussende omwonende even komt helpen met een gordijnrail. “Zo gaat dat hier. Het gebouw is allang één met de wijk. Ze zijn hier blij met hun nieuwe woonomgeving. Of met de snelle reparatie van een deur die er met scharnier en al is uitgereden. Al vroegen we ons direct af: hoe dan?”

Design-and-build-tender

In het kader van de versnellingsopgave voor sociale huurwoningen schreef de RK woningbouwvereniging Zeist deze opdracht voor vijftien tweekamerappartementen in 2017 uit. Al snel werd duidelijk dat de vaste kosten leunden op een te smalle basis. Elmer: “In een quick scan hebben we laten zien hoeveel de kostprijs per appartement zou dalen bij een groter aantal en hoe de exploitatie zou verbeteren. Na intern overleg tussen de woningcorporatie en de gemeente Zeist is toen besloten om negen appartementen aan het complex toe te voegen. Daarnaast schaalden we de appartementen op naar drie kamers met een oppervlakte van circa 60 m². Het viel zodanig in goede aarde dat we met onze partner – BDG Architecten uit Almere – de Design-and-Build-tender wonnen. De RO-procedure werd hierop gestart en de vergunningsaanvraag kon de deur uit. In maart 2020 begonnen we aan de bouw.”

Energie en geluid

Gasloos bouwen, BENG indicator 1 en de geluidsbelasting van de nabij gelegen A28 vereiste een scala aan bouwkundige maatregelen, zoals extra isolatie, triple glas – deels met voorzetramen – en een luchtdichte schil. Installatietechnisch is gekozen voor verwarming en warmwatervoorziening door middel van lucht-water warmtepompen. Er wordt geventileerd met warmteterugwinning. Het nu aangelegde warmte-afgiftesysteem kan ook worden gevoed door nieuwe energiebronnen, zoals een warmtenet. De energie die nodig is voor de installatie wordt grotendeels opgewekt met PV-panelen op het dak. Vier voor elk appartement en tien voor de elektra van collectieve voorzieningen, zoals de lift en de algemene verlichting.

Eigen wijk eerst

“De Verzetswijk is hecht. Eengezinswoningen worden er al decennia bewoond door dezelfde bewoners. Senioren willen best verhuizen naar een appartement, maar dan wel graag binnen de eigen wijk. In de Vrijheidshof werd die mogelijkheid met voorrang geboden. Negen omwonenden verruilden hun eengezinswoning voor een appartement, hun woningen vrijmakend voor (jonge) gezinnen. Het hadden er van mij best meer mogen zijn, maar het helpt sowieso bij de doorstroming en het verjongen van deze wijk”, concludeert Henry.

Vrijheid voor jong én oud

“Op elke verdieping bevinden zich laadpunten en -ruimtes voor scootmobielen, er zijn op afstand bedienbare deuropeners en er is een lift. De maatregelen zijn echter zo subtiel dat ze het toekomstig gebruik door andere doelgroepen, zoals starters, niet in de weg staan. Met deze multi-inzetbare luxe is ook de toekomstwaarde van het complex veilig gesteld”, vertelt Elmer.

Het verschil zit ‘m in de details. Bergingen en brandtrap liggen uit het zicht, aan de achterzijde van het complex. Rondom accentueren bakstenen zonder stootvoegen de breedte van de gevels. Er is volop buitenruimte. De terrassen aan de voorzijde van de woningen op de begane grond lopen zonder erfafscheiding door in een gazon, met op de verdiepingen riante balkons. Postbussen met intercom sieren de entreepui. Waar mogelijk lopen de glasopeningen van de gevelkozijnen tot op de vloer, wat luxe uitstraalt.

Meer biodiversiteit

“Over de openbare ruimte was veel te doen. Er kwam hier immers steen voor groen. We vroegen de gemeentelijk ecoloog én de lokale milieugroepen om hun mening. Toen de slecht onderhouden buurtbomen weinig natuurwaarde en toekomst bleken te hebben, kregen we groen licht om een groenvoorziening te maken met meer biodiversiteit. Het is nu al alsof het nooit anders geweest is. Er is van alles ingezaaid en aangeplant. Een mix van lage struiken met hoge accenten en een beschutte route voor insecten, vleermuizen en andere kleine dieren. Ook hebben we met de gemeente af kunnen spreken een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen rondom aan te leggen, waarna we het geheel weer in onderhoud aan ze hebben teruggegeven, merkt Henry op.

Elmer: “Met het naastgelegen kinderdagverblijf borgden we het veilig spelen. We hebben daar inmiddels een wand geplaatst met een strook ervoor die ze zelf mogen beplanten. De andere buren, van de moskee, waren zeer gastvrij. We hebben een deel van hun terrein als opslag mogen gebruiken. Er is daar ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Dat vonden de omwonenden leuk. Vooraf moest het bestuur van de Moskee worden geïnformeerd, waarbij mijn collega Kazim in het Turks tolkte. Het was een mooi project met een mooie samenwerking!”