Woningcorporaties

Corporaties

De wereld van woningbouwcorporaties is dynamisch. Enerzijds behoort het zonder winstoogmerk (laten) bouwen, beheren en verhuren van betaalbare (huur)woonruimte tot het verleden, anderzijds liggen de pogingen een sterkere bedrijfseconomische positie te krijgen – om de woningbouwactiviteiten te stutten – onder de loep.

Heilijgers blijft daarbij zo dicht mogelijk bij het fundament: het creëren van een prettige leefomgeving, met de bewoners als uitgangspunt. Gericht op samenwerking. Innovativiteit, vakmanschap en cost leadership aan elkaar koppelend. Initiërend en proactief in buitengewoon verrassende concepten als het gaat om ontwikkelen. We zijn kritisch op de kosten tijdens bouw, maar kijken zeker ook naar exploitatie (TCO en LCC).

Samenwerking met corporaties
Onderlinge samenwerking is essentieel. Door belangen te combineren realiseert Heilijgers projecten die tot de verbeelding spreken. Heilijgers is een betrokken en zeer ervaren partner, die vooruit kijkt en u adviseert over huisvestingsvraagstukken. Of het nu gaat om binnenstedelijke vernieuwing, bijzondere doelgroepen, sloop-nieuwbouwtrajecten of een uitleglocatie. Door optimale kennisdeling en ons open samenwerkingsmodel haalt je meer in huis.

Concrete zaken waarmee wij corporaties kunnen helpen zijn:

  • risicodragende projecten in wijkontwikkelingen
  • woningverkoop van de bestaande voorraad verkoopklaar maken
  • koophuurwoningen
  • support bij ontwikkelen
  • turnkey projecten
  • pilot projecten samen oppakken