BoekhuisAmersfoort_Heijligers_DavidPronkFotografie01

Transformatie

Steeds vaker neemt transformatie de rol van nieuwbouw over. Bestaande gebouwen krijgen een tweede leven en bieden ruimte voor verrassende huisvesting. Beschik je over een leegstand pand? Met een quickscan / transformatiescan kan Heilijgers de kans snel taxeren.

Bij Heilijgers hebben we een passie voor het transformeren van gebouwen in levendige en functionele woon- of werkruimtes. De oorspronkelijke bestemming, functie of doelgroep van een pand verandert dusdanig, dat we het niet (alleen maar) over renovatie of onderhoud hebben, maar echt spreken van transformatie.

Maatschappelijke meerwaarde

In Nederland staan duizenden gebouwen leeg: kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen en gebouwen van maatschappelijke instellingen. Veel gebouwen behoren tot de kansloze leegstand: ze zullen niet meer voor hun oorspronkelijke functie worden verhuurd. Leegstand is een magneet voor verloedering en onveiligheid. Iedereen stoort zich eraan. Aan de andere kant vragen duizenden mensen om woonruimte in de bestaande stad. Goede transformatieprojecten hebben een enorme maatschappelijke meerwaarde. Het mes snijdt aan veel kanten

Transformatie is een normaal onderdeel van de bouwproductie, maar kent een bijzonder proces. Zo denken we primair vanuit de wensen van de eindgebruiker. Wij schetsen de mogelijkheden van elke transformatie met een variantenstudie en stemmen de belangen van gemeente (vergunningentraject), vastgoedeigenaar (financiering) en eindgebruikers (participatie) op elkaar af, waarna esthetiek, techniek en verduurzaming volledig worden uitgewerkt.

Een energieslurpend pand, geen huurders kunnen vinden en wat doen we met overtollig maatschappelijk vastgoed? Het kan knellen. Tegelijk zoeken veel zzp’ers andere woon- en werkruimte. Studenten, starters en alleenstaanden in de markt. Steeds vaker neemt transformatie de rol van nieuwbouw over. Deels omdat het sneller en betaalbaarder is, maar ook omdat het duurzamer is. Het gebouw gaat namelijk niet tegen de vlakte, maar wordt ‘omgebouwd’ voor een nieuw gebruiksdoel.

Ook in het bezit van een leegstand pand? Klik hier!

Met een transformatiescan kunnen we de haalbaarheid snel bepalen.

Met moderne bouwmethoden en intelligente installatietechniek kan meer dan vroeger. In een oud casco kan nieuwbouwkwaliteit worden gerealiseerd: comfortabel, gezond en energiezuinig. Veel utiliteitsbouw en industrieel erfgoed ligt op een gunstige locatie, dichtbij stedelijke voorzieningen. Gemeenten werken vaker actief mee aan herbestemming en vergunningen. Liever vitaliteit dan verpaupering is het credo.

Lees ook onze whitepaper over 'Transformatie 3.0'.

Het Boekhuis Amersfoort
IMG_7862

De Heilijgers-methode

Met een quick scan toetsen we de haalbaarheid van een project. Zo bekijken we de architectonische en bouwkundige (indelings)mogelijkheden. Wat past er in de omgeving? Is er een markt voor de beoogde herbestemming? Hoe lossen we het parkeren op en werkt de gemeente mee in het proces?

Als alle lichten op groen staan, werken we functionele concepten uit en komen we tot een ontwerp. We kijken door de ogen van de eindgebruiker. Onze kracht is dat wij het advies in het voortraject, in de praktijk ook waarmaken. Van scan tot sleuteloverdracht:

Bij een transformatie werken we als bouwteam met de architect, de (installatie)adviseurs, onze uitvoeringspartners en onze bouwvoorbereiders. In de beste prijs-/kwaliteitverhouding werken we toe naar een definitief ontwerp.

We maken eenn ontwerp dat optimaal aansluit op de wensen van de doelgroep en alle voorzieningen binnen handbereik. Gaat het om een CPO-project, dan is de eindgebruiker zowel opdrachtgever als partner voor wie we risico’s afdekken.

We maken werk van draagvlak bij omwonenden en helpen bij vergunningen en vinden dat oplossingen voor geluid, luchtkwaliteit, groen en parkeren een wezenlijk onderdeel van zijn van succesvolle transformaties.

Elke transformatie vereist durf, creativiteit en doorzettingsvermogen. Het lukt alleen als je er samen voor gaat.

Vijf goede redenen voor transformatie

  • Vastgoedtransformatie is de ultieme vorm van circulariteit en vermijdt (sloop)afval.
  • We reduceren CO2-uitstoot en besparen op bouwmateriaal. Funderingen, het casco en vaak ook gevels en trappenhuizen blijven op hun plek (Gebouw- en de Milieuprestatieberekening).
  • We beschermen de identiteit van de stad, het geeft een gebouw nieuwe waarde en de omgeving een impuls.
  • We lossen leegstand op en verhogen de leefbaarheid. We versterken de stedelijke functie en voorkomen uitwaaiering van voorzieningen.
  • We realiseren verrassende huisvesting. Een bestaand gebouw heeft eigenschappen die nieuwbouw mist, zoals hoge verdiepingen, een bijzondere gevel, een imposante entree of alleen al de ligging.
AI Suncourt Amersfoort