Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort
Het Boekhuis Amersfoort

Transformatie bibliotheek , Amersfoort

ReferentieBinnenstedelijkTransformatie
23 levensloopbestendige koopappartementen

In 2017 transformeerde Heilijgers de oude bibliotheek aan de Zonnehof in Amersfoort naar het Boekhuis met 23 levensloopbestendige koopappartementen van 86 tot 210 m².

Van bibliotheek naar appartementen

De bibliotheek is in mei 2014 naar een nieuwe locatie in Amersfoort verhuisd, waardoor het gebouw leeg kwam te staan. Architect Jan Poolen en IMIX projecten brachten het actieve POWER – Prettig Ouder Worden En Relativeren – op het idee om de leegstaande bibliotheek van de gemeente te kopen en te transformeren naar een woongebouw met appartementen. De belangstelling onder Amersfoorters om aan het project van POWER deel te nemen bleek groot.

Vanaf het begin was duidelijk dat het project als CPO – Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners zelf opdrachtgever zijn – wordt ontwikkeld. Hiervoor is in de zomer van 2014 de Woonvereniging Bibliotheek Zonnehof (WBZ) opgericht die later is hernoemd naar de Woonvereniging Boekhuis.

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
De leden hebben hun individuele wensen aangegeven voor de grootte en indeling van de appartementen en het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen op de begane grond en in de kelder. In april 2015 sloot de vereniging een koopovereenkomst met de gemeente.

Architect en toekomstige bewoners hebben het ontwerp met ondersteuning van Heilijgers uitgewerkt. We hebben de Woonvereniging bijgestaan met constructieve, bouwkundige en financiële adviezen. Daarbij staan we garant voor het eventueel onverkochte deel van de appartementen en adviseren alle individuele bewoners bij de bouwkundige en installatietechnische uitwerking van hun appartement.

Het ontwerp voor het woongebouw is van Zeep Architects and Urban Designers. De Regie, adviseurs particulier opdrachtgeverschap, begeleidt de vereniging gedurende het hele ontwikkeltraject. In het bouwteam adviseerden naast de architect en Heilijgers ook de constructeur en adviseurs voor installatietechniek en bouwfysica.

Transformatie
Het oude pand, een ontwerp van architect M.J.A. van Geel uit 1974, is gesplitst in 23 koopappartementen, gezamenlijke activiteitenruimten en bergingen. Het gebouw is toegankelijk gemaakt voor rolstoelen. Op de begane grond is een ontmoetingsruimte met keuken en in de kelder zijn bergingen en een hobbyruimte. Parkeren kan achter het gebouw.

Eerst is het gebouw ontdaan van het stalen dak, de buitengevel, het noodtrappenhuis, de binnenwanden en alle installaties. Alleen het betonskelet, de vloeren, kolommen en trappen zijn intact gebleven. Vervolgens is in de oude vide een tussenvloer aangebracht op de eerste verdieping. Een nieuwe buitengevel en een nieuw dak maken de woningen energiezuinig en samen met de nieuwe vloerverwarming zeer comfortabel.

Stadspark
Het Boekhuis lag aan een verrommeld plein Zonnehof met veel auto’s. Het Burger Initiatief Zonnehof – BIZ! – spande zich in om het plein Zonnehof te vergroenen naar een parkachtig gebied dat alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Het BIZ! betrok gebruikers, omwonenden en eigenaren bij de planvorming van het park. POWER participeert ook in BIZ!. De provincie Utrecht stelde financiële middelen voor het vergroenen van het gebied ter beschikking. Het plan voor het stadspark is uitgewerkt door G84, bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur.

Verdere ontwikkeling van de Zonnehof
Aan het stadspark wordt ook het voormalige gebouw van de GGD getransformeerd naar woningen. Heilijgers en Latei zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van het plan. Waarschijnlijk wordt ook het kantoor Suncourt getransformeerd naar appartementen.

Transformatie bibliotheek naar appartementen 't Boekhuis Zonnehof Amersfoort

HET BOEKHUIS
Bibliotheek getransformeerd naar appartementen